ΒΙΒΛΙΟ [Το Μάρκετινγκ στο Λιανεμπόριο]

«Το εμπορικό κατάστημα στη νέα χιλιετία – Πρακτικές εφαρμογές Μάρκετινγκ στο Λιανεμπόριο»

Συμμετείχα στην έρευνα καθώς και στη συλλογή αρχειακού υλικού για την έκδοση του βιβλίου: «Το εμπορικό κατάστημα στη νέα χιλιετία – Πρακτικές εφαρμογές Μάρκετινγκ στο Λιανεμπόριο», των Θωμά Σιταρά και Κώστα Σαφαρή. Το βιβλίο εκδόθηκε το 2000 από τις εκδόσεις Σταμούλης. Επιπλέον, ασχολήθηκα με την επιμέλεια των σημειώσεων (drafts) και των πρωτότυπων κειμένων, και τη δακτυλογράφησή τους.