ΒΙΒΛΙΟ [Μάρκετινγκ Τουρισμού]

«Μάρκετινγκ Τουρισμού και Ποιοτική Εξυπηρέτηση – Τουρίστες και Ταξιδιώτες στη Σύγχρονη Ελλάδα»

Συμμετείχα στην έρευνα καθώς και στη συλλογή αρχειακού υλικού για την έκδοση του βιβλίου: «Μάρκετινγκ Τουρισμού και Ποιοτική Εξυπηρέτηση – Τουρίστες και Ταξιδιώτες στη Σύγχρονη Ελλάδα», των Θωμά Σιταρά και Χρήστου Τζένου. Το βιβλίο εκδόθηκε το 2004 από τις εκδόσεις Interbooks. Επιπλέον, ασχολήθηκα με την επιμέλεια των σημειώσεων (drafts) και των πρωτότυπων κειμένων, και τη δακτυλογράφησή τους.