ΔΙΑΤΡΙΒΗ [Μετεωρολογίας/Φυσικής Φιλοσοφίας]

Συνεργάστηκα για 1 μήνα περίπου και σε καθημερινή βάση, με καθηγητή Φυσικής, ο οποίος χρειαζόταν κάποιον να δουλέψει στενά μαζί του και να του δακτυλογραφήσει, καθ’υπαγόρευση, τη διατριβή του, με θέμα τη Φυσική Φιλοσοφία και τη Μετεωρολογία.