εταιρεία εισαγωγής

απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδρίασης

Για τον συγκεκριμένο πελάτη που είναι πολύ μεγάλη εταιρεία εισαγωγής και η οποία επιθυμεί -λόγω της φύσης συνεργασίας μας- την ανωνυμία της, η συμβολή μου ήταν η απομαγνητοφώνηση των πρακτικών της, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Έργο που, φαινομενικά είναι εύκολο, στην πραγματικότητα όμως αποτελεί σίγουρα σοβαρή εργασία αφού πρόκειται για τα επίσημα, μαγνητοφωνημένα πρακτικά, απαιτεί εχεμύθεια κι επαγγελματισμό από την πλευρά μου για όσα έλαβα γνώση και φυσικά, ενέχει τη δυσκολία απόδοσης του προφορικού λόγου μέσω του γραπτού. Επιπλέον, είναι επιβεβλημένη μια σωστή, ισορροπημένη αισθητική, ώστε να υπάρξει η μίνιμουμ παρέμβαση στην επιμέλεια του συνόλου -όπου χρειάζεται-, αλλά και ικανοποιητική οπτική απόδοση που χρησιμοποιεί σύμβολα, όπως θαυμαστικά, κόμματα, παρενθέσεις, υποσημειώσεις αλλά και παραγράφους.

Οι κύριες δυσκολίες -όπως συνήθως συμβαίνει με τις απομαγνητοφωνήσεις- ήταν δύο: Το να συνηθίσω στις φωνές που ακούγονται στο υλικό, ώστε να αποδίδεται στο σωστό πρόσωπο ο αντίστοιχος λόγος κάθε φορά και -στην προκειμένη- η συνεπής και αμεσότατη παράδοση του τελικού, καταγεγραμμένου υλικού.