Απομαγνητοφώνηση εργασίας για το ΤΕΑΠΗ [συνεντεύξεις]

Απομαγνητοφώνησα για λογαριασμό φοιτήτριας στο ΤΕΑΠΗ (Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία) την εργασία της. Θέμα των συνεντεύξεων, οι δυσκολίες που συναντάνε οι νηπιαγωγοί, η χρησιμότητα και σημαντικότητα της εκπαίδευσής τους, οι ελλείψεις, η θεωρία κι η πράξη, και τα περιστατικά με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες στο έργο τους και πώς τα αντιμετωπίζουν.

Ένα ακόμη πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, που έκανε τη δική μου δουλειά ευχάριστη. Ο βαθμός δυσκολίας ήταν μικρός, μια και όλες οι συνεντεύξεις ήταν καθαρές (ηχητικά), με ιδιαίτερα καλή άρθρωση και ισορροπία στο λόγο συνεντευξιαζόμενων και συνεντευξιάστριας.