Απομαγνητοφώνηση επαγγελματικού υλικού

Η συγκεκριμένη απομαγνητοφώνηση αποτέλεσε την πρώτη ύλη για τη δημιουργία ενός ελληνικού ντοκιμαντέρ γύρω από τη γνήσια ύπαιθρο, τους ανθρώπους της και τα έργα ανάπτυξης. Η όποια δυσκολία αφορούσε τον τρόπο ομιλίας (διάλεκτοι, καθαρότητα/προφορά, άρθρωση) των συνεντευξιαζόμενων, καθώς οι "ήρωες" του ντοκιμαντέρ δεν είναι συνηθισμένοι σε ηχογραφήσεις.